SPT CONSULTING & SURVICE CO.,LTD

ปัจจุบันเนื่องด้วยประเทศไทยเริ่มขาดแคลนแรงงานมากขึ้น ภาคอุสาหกรรมภายในประเทศเริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงานดังนั้นบริษัทจัดหางาน ไทยมิลเลนเนี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด จึงได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการ จัดหาแรงงาน และนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ตามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศต้นทาง อาทิเช่น แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า,เขมร และ ลาว ทั้งนี้ ทางบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการ จัดหา แรงงานต่างด้าว และ นำเข้าแรงงานต่างด้าว ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานต่างด้าว ในภาคธุรกิจก่อสร้างซึ่งทางบริษัทได้มีผลงานมากมาย อาทิเช่น จัดหา แรงงานต่างด้าว และนำเข้า แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า และ กัมพูชา จำนวนมาก เข้ามาทำงานในธุรกิจภาคก่อสร้างในประเทศไทย ในหลายโปรเจ็ค อาทิเช่น ก่อสร้าง คอนโด และ โรงไฟฟ้า เป็นต้น
                         ทางบริษัทเราขอแนะนำการ จัดหา แรงงานต่างด้าว และการนำเข้า แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายโดยตรงจากประเทศที่ท่านต้องการซึ่งทำให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือแรงงานหลบหนีเข้าเมือง เพราะอาจจะทำให้ท่านต้องรับผิดทางอาญาและเกิดความเสียหายต่อท่านและบริษัทของท่านได้ หากท่านมีความสนใจที่จะจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือข้อสงสัยประการใดท่านสามารถติดต่อทีมงานเราได้ตลอดเวลาเลยครับ

 

ด่วน!!! ท่านที่มีแรงงานทำงานกับท่านอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานสัญชาติกัมพูชา และลาว ท่านสามารถทำให้ถูกต้องได้้ไม่ยากครับ ทางเราสามารถดำเนินการทำให้แรงงานของท่านถูกกฎหมายได้ และการดำเนินการขั้นต่ำเพียง 1 คนเท่านั้นครับ รายละเอียดท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขด้านล่างเลยครับ
ฝ่าย ขาย และ ที่ปรึกษา
K. โจ 0965489342
สนใจ ติดต่อ คุณ โจ  0965489342 หรือ Line I.D. t.m.i.s_manpower , 0965489342

 

Call Now Button