ผลงานของเรา

เราจัดหาแรงงานจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ และยังนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อลูกค้าในประเทศ  สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น – อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆ – การก่อสร้าง – ธุรกิจภาคบริการ –  – โลจิสติกส์ – อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ -และอื่นๆ
เรามีทีมงานมืออาชีพด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ และผ่านการคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคลากรให้กับลูกค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของลูกค้าคือความต้องการสูงสุดสำหรับ เราเชื่อว่าคุณค่าในผลงานของลูกค้า มีความหมายต่อการเติบโตของบริษัท
.
Call Now Button