Blog Boxed Masonry

With Ajax Scroll Load

การขอโควต้า จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

เพื่อให้ได้ แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย มีหลักฐานที่มาที่ไปชัดเจน ทำงานอย่างอุ่นใจ คลายกังวล ให้ยื่นเรื่องตามขั้นตอนดังนี้ 1. นายจ้างขอโควต้า – ผู้ประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ...

Continue reading

Call Now Button