Welcome to

SPT CONSULTING & SURVICE CO.,LTD

บริการ
จัดหาแรงงานต่างด้าว

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ทางบริษัทเราขอแนะนำการ จัดหา แรงงานต่างด้าว และการนำเข้า แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายโดยตรงจากประเทศที่ท่านต้องการซึ่งทำให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือแรงงานหลบหนีเข้าเมือง เพราะอาจจะทำให้ท่านต้องรับผิดทางอาญา และเกิดความเสียหายต่อท่าน และบริษัทของท่านได้
หากท่านมีความสนใจที่จะจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือข้อสงสัยประการใดท่านสามารถติดต่อทีมงานเราได้ตลอดเวลา

จัดหาแรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย

บริการปรึกษาเรื่องแรงงาน

ต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

TOGETHER WE SERVED

0

PROJECTS COMPLETED

0

WORKER

0

HAPPY
CLIENTS

0

SUPPORT

Call Now Button