บริการ  MOU

MoU MOU-Memorandum of Understanding
บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) ผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ไทย กับรัฐบาล พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม โดยผ่านการตรวจสอบเอกสาร หลายขั้นตอนจากกระทรวงแรงงาน สถานฑูต สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของ ไทย  พม่า  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม   อย่างถูกกฎหมาย โดยมีข้อตกลงว่าแรงงานที่นำเข้ามาจะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยได้รับค่าแรงขั้นต่ำ

บริการทำใบอนุญาต

บริการต่ออายุแรงงาน วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) กรณีหมดอายุ 4 ปี และ 6 ปี เชี่ยวชาญในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน และต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการ ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า

บริการคำปรึกษา

เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ฟรี กฎหมายต่างด้าว บริการด้าน เอกสารของแรงงานต่างด้าว ที่ทำให้คนงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ช่วยทุกปัญหาแรงงาน ลดความยุ่งยาก และต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของกิจการ เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ด้วยระบบการทำงานที่มาตรฐาน พร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ SPT เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา

02-441-4611

เราช่วยหาคนงาน ที่มีคุณภาพให้คุณ

 

Welcome to……SPT CONSULTING & SERVICE CO.,LTD

จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายสามารถนำเข้าแรงงานได้ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานประเภทก่อสร้าง ซึ่งทางเราได้รับความเชื่อถือจากประเทศต้นทางจึงทำให้หาคนงานมาทำงานได้ไม่ยาก โดยมีผลงานรับประกันคุณภาพมากมาย ซึ่งสามารถดูได้ที่ Customer List ผลงาน อาทิ เช่น สร้าง คอนโดชื่อดังหลายแห่ง สร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น
Call Now Button